خبرگزاری آريا – اصلاح مقررات برگزاري آئين‌هاي ديني در جمهوري آذربايجان


اصلاح مقررات برگزاري آئين‌هاي ديني در جمهوري آذربايجان

خبرگزاري آريا – رييس جمهوري آذربايجان، مقررات برگزاري آيين هاي ديني در اين کشور را اصلاح کرد.
رييس جمهوري آذربايجان با صدور فرماني ضمن افزايش اختيارات کميته دولتي امور تشکل هاي ديني اين کشور، مقررات مربوط به برگزاري آيين هاي ديني و اعزام شهروندان براي تحصيلات ديني به خارج از اين کشور را اصلاح کرد.
فرمان «الهام علي اف» شامل اصلاح مقررات فعاليت کميته دولتي امور تشکل هاي ديني مي شود و بر اساس آن اين کميته دولتي از اختيارات اعزام شهروندان جمهوري آذربايجان براي تحصيل ديني درخارج از کشور، صدور مجوز براي مبادله اساتيد و دانشجويان مراکز آموزش ديني و نيز شخصيت ها وکارشناس ديني برخوردار مي شود.
اصلاح قانون آزادي اعتقاد ديني و اجراي آئين هاي ديني موضوعي بود که از بهار گذشته در جامعه جمهوري آذربايجان مطرح شد و تنظيم پيش نويس اصلاح قانون آزادي اعتقاد ديني در دستور کار گرفت.
بر اساس اين پيش نويس، اختيارات جديدي براي اداره مسلمانان قفقاز در زمينه اجراي آيين ها و مراسم ديني در جمهوري آذربايجان در نظر گرفته شد که به موجب آن آزادي اعتقاد ديني، به غير از رجال ديني دعوت شده از سوي اداره مسلمانان قفقاز، تبليغ امور ديني از سوي اتباع خارجي در جمهوري آذربايجان ممنوع اعلام مي شود.
همچنين پيش بيني شد که اعزام شهروندان جمهوري آذربايجان به مراکزآموزش ديني کشورهاي خارجي و نيز مبادله دانشجويي و اساتيد و کارشناسان موسسات آموزش ديني از سوي اداره مسلمانان قفقاز و با هماهنگي نهادهاي مجريه مربوطه جمهوري آذربايجان انجام شود.
نارضايتي اداره مسلمانان قفقاز
شرايطي که البته در جامعه جمهوري آذربايجان با مخالفت هايي نيز همراه بود.
بگونه اي که روزنامه يني مساوات در گزارشي درباره کاهش اختيارات «اداره مسلمانان قفقاز» و افزايش اختيارات «کميته دولتي امور گروه هاي ديني» نوشت: «(جمهوري)آذربايجان مدل ترکيه را اعمال مي کند، فعاليت ديني در سطحي وسيع تحت کنترل (مستقيم) دولت قرار خواهد گرفت، رييس اداره مسلمانان قفقاز از اين وضعيت ناراضي است.»
يني مساوات همچنين با اشاره به اينکه پيش از آن با فرمان رييس جمهوري آذربايجان ، «بنياد تبليغ ارزش هاي معنوي» تاسيس شد به موضوع اشاره کرد که در فرمان رييس جمهوري تاکيد شده است که هدف اصلي از تاسيس اين بنياد حمايت از جريان هاي ديني و حفظ و توسعه ارزش هاي معنوي است.
الگويي که به نوشته يني مساوات، برگرفته از نظام ديني موجود در ترکيه است که همه اعمال و اجراي فعاليتهاي ديني توسط سازمانهاي وابسته به دولت انجام مي شود.
انتقاد مهم به اين تصميم البته آن است که به زودي سازمان هاي ديني و خادمان دين به کارمندان دولت تبديل خواهند شد. رويکردي که بعنوان تشديد اقدامات ضد ديني و ضد شيعي دولت آذربايجان ارزيابي شد و عملا زمينه اعتراض احزاب مخالف بويژه احزاب اسلام­گرا را فراهم آورد.
در اين باره ولي کوزه گر کالجي معتقد است؛ رفتار دولت باکو واکنشي دربرابر مطالبات اجتماعي و عمومي است که حاصل گسترش دامنه اعتراضات سياسي در جمهوري آذربايجان است. به گفته کوزه گر انباشت مطالبات جريانات و احزاب ليبرال و اسلام­گرا و عدم پاسخگويي منطقي دولت به اين مطالبات موجب تشديد فضاي تقابلي در صحنه سياسي اين کشور شده ودولت را ناگزير از اتخاذ برخي تصميمات به اصطلاح پيشگيرانه کرده است که درعمل موجب شکاف ميان دولت و اين جريانات خواهد شد.
حال آنکه رويکرد سخت گيرانه و اعمال محدوديت­هاي مختلف درپوشش اصلاح قوانين فقط مي تواند موجب تاخير پويش­هاي اعتراضي شود و هرگز به طور ريشه­ اي مشکلات جامعه را حل نخواهد کرد.
نويسنده: اميرحسين اسدالله منفرد