خبرگزاری آريا – اطلاعيه اداره کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي درباره رتبه بندي روزنامه‌ها


اطلاعيه اداره کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي درباره رتبه بندي روزنامه‌ها

خبرگزاري آريا – اداره کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي در خصوص رتبه بندي روزنامه ها، اطلاعيه‌اي صادر کرد.
به گزارش معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني، در اين اطلاعيه آمده است:
با توجه به جمع بندي صورت گرفته و مشورت با مديران، قرار است رتبه بندي سال ۱۳۹۷ مطبوعات بدون حضور ذي‌نفعان و با حضور اساتيد علوم ارتباطات و پيشکسوتان مطبوعاتي در کميته ارزشيابي، انجام شود، از همه مديران مطبوعات درخواست مي شود نظرات کارشناسي خود در مورد شاخص‌هاي رتبه بندي روزنامه‌ها را حداکثر تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ در اختيار اداره کل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي قرار دهند.