فیلم‌هایی از صدای ماندگار مرحوم قاسم افشار
قاسم افشار گوینده خوش صدا و قدیمی اخبار تلویزیون، پس از سال ها حضور در کنار مردم از دریچه تلویزیون و البته چند سال غیبت در این اواخر، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.