تشییع پیکر «قاسم افشار»
مراسم تشییع پیکر زنده یاد قاسم افشار – گوینده با سابقه خبر – صبح پنجشنبه (۲۷ اردیبهشت) با حضور جمع زیادی از مردم، خانواده و همکاران وی، در مقابل منزل آن مرحوم برگزار شد.