بازگشت کوین اسپیسی به سینما
کوین اسپیسی، بازیگر ۵۸ ساله و مشهور که در سال ۲۰۱۷ به اتهام مسائل جنسی از پروژه های سینمایی و تلویزیونی کنار گذاشته شد، قرار است با فیلم باشگاه پسرهای میلیونر (Billionaire Boys Club) دوباره به پرده سینما بازگردد.